Ορθόδοξο Αγγλοσαξονικό Πατερικό: Η άρπα του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκόπου Canterbury της Αγγλίας (+988)

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Ορθόδοξο Αγγλοσαξονικό Πατερικό:

Η άρπα του Αγίου Ντάνσταν (St Dunstan) Επίσκόπου

Canterbury της Αγγλίας (+988)

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Εκτός απ᾽ τις θρησκευτικές του δραστηριότητες ο Άγιος Ντάνσταν (St Dunstan) καλλιέργησε τις τέχνες της μεταλλουργίας, της ζωγραφικής και ἔπαιζε άρπα. Μια ημέρα τον κάλεσαν στο σπίτι μιας ευγενούς κυρίας ονόματι Έθελγουϊν. Η γυναίκα εκείνη του είχε ζητήσει να της σχεδιάσει ένα επιτραχήλιο για χρήση στις Ι. Ακολουθίες, το οποίο εκείνη αργότερα θα στόλιζε με χρυσάφι και ασήμι και πολύτιμους λίθους. Ὁ Ἀγιος Ντάνσταν (St Dunstan) ήρθε, φέρνοντας μαζί του τήν άρπα. Ἐπειτα, καθώς επέστρεφαν στην εργασία μετά το γεύμα, η άρπα, η οποία κρεμόταν πάνω στον τοίχο, σε τέτοια απόσταση ώστε να μην μπορεί να την πιάσει κάποιο ορατό χέρι, άρχισε νά παίζει την μελωδία του ύμνου: “Άς αγάλλονται στούς Ουρανούς οι ψυχές των Αγίων πού ακολούθησαν τα ίχνη του Χριστού. Αφού έχυσαν τό αίμα τους για την Αγάπη Του, θα βασιλεύουν με το Χριστό για πάντα!”

Από το Βιβλίο: Vita Patrum, Βίος των Πατέρων, του Αγίου Γρηγορίου της Τουρ, τόμ. 2, Βιβλίο Β´, εκδ. Αγ. Σεραφείμ του Σαρώφ, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s