Ειρηνική αντιμετώπιση υβριστή – Από την ζωή του Γέροντα Ευμένιου Λαμπάκη των Ρουστίκων της Κρήτης (+2005)

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

-Ειρηνική αντιμετώπιση υβριστή-

Από την ζωή του Γέροντα Ευμένιου Λαμπάκη

των Ρουστίκων της Κρήτης (+2005)

Ὁ κ. Γ. Β. μαρτυρεῖ γιά τό Γέροντα Εὐμένιο Λαμπάκη τῶν Ρουστίκων της Κρήτης (+2005) τά παρακάτω:

Τό 1958-1959 θυμᾶμαι τελειώνα τό Δημοτικό Σχολεῖο στά Ρούστικα. Τό μοναστήρι τότε τοῦ Προφήτη Ἠλία εἶχε περισσότερους μοναχούς μέ ἡγούμενο τόν π. Εὐμένιο ἀπ᾽ τό ἔτος 1961. Στή Μονή εἶχαν ἕνα μουλάρι πού λίγο κουτσαίνε. Ζήτησε μιά μέρα νά τό ἀγοράση ἕνας ἀθίγγανος. Ἐγώ ἤμουν τότε ἐκεῖ. Ὁ π. Εὐμένιος τοῦ εἶπε ὅτι τό μοναστήρι εἶναι πτωχό καί γι᾽ αὐτό ἄς δώση 1.200 δρχ.. Ἐκεῖνος θύμωσε καί ἄρχισε νά βρίζη μέ βαριές ὕβρεις καί ἐκφράσεις. Ὁ Γέροντας χωρίς κἄν νά ταραχθῆ τοῦ ἀπάντησε: “Πάρε τό παιδί μου ὅσο θέλεις”. Ὁ ἀθίγγανος ἔμεινε σοκαρισμένος γιά λίγα λεπτά ἀπ᾽ τήν πραότητα τοῦ Γέροντος καί συνέχεια ζήτησε συγγνώμη γιά τήν ἀπαράδεκτη στάσι του.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s